HOME | IMPRINT                ► GERMAN
TAXHET | IP

Köln
fon +49 (0) 221. 88 88 82.0
facs. +49 (0) 221. 88 88 82.10

E-Mail: info@taxhet-ip.de

Memberships

DAV

Deutscher AnwaltVerein e.V.
www.anwaltverein.de

ECTA
European Communities Trade Mark Association
www.ecta.org

GRUR
Deutsche Gesellschaft für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.
www.grur.de

PTMG
Pharmaceutical Trade Marks Group
www.ptmg.org

KAV
Kölner AnwaltVerein e.V.
www.koelner.anwaltverein.de

Fachausschuss gewerblicher Rechtsschutz des Kölner AnwaltVereins
http://www.koelner.anwaltverein.de/ausschuss.htm?idx=20

Rechtsanwaltskammer Köln
www.rechtsanwaltskammer-koeln.de

© Copyright 2021 Dr. Martina Taxhet